Cecil Christensen, Friskoler i ny belysning


Udgivelsesdato: 01-03-2021

Observationer på baggrund af 506 friskoler oprettet i årene 1839 - 1949

Bogens forfatter har opsporet og beskrevet 506 skoler, der kan betegnes som de tidlige friskoler. Gennem de første 100 års drift blev deres erfaringer retningsgivende for en fri skoleform, som familier etablerede af hensyn til børns opvækst i hjemlige miljøer. Frie skoler der byggede på hjemmenes livssyn og skolesyn. Beskrivelsen af skolerne gør det muligt at afdække et nuanceret billede af deres historie, som rummer flere overraskelser. Disse bliver især synlige, når de fundne oplysninger sættes ind i en nærmest overset sammenhæng.

Den sporadiske forskning om friskolerne har næsten ikke drejet sig om de konkrete skoler og deres opståen, drift og nedlæggelse. Det samme gør sig med få undtagelser gældende for andre udgivelser om friskoler, der i det store og hele baserer sig på spinkel faktisk viden om bl.a. ligheder og forskelle blandt de skoler, der fra 1839 blev oprettet og med tiden overvejende blev kaldt friskoler. Man skal dog frem til 1946, før lovgiverne med vedtagelsen af den første friskolelov anerkendte begrebet som formel juridisk betegnelse. Vedtagelsen af en særlig skolelovgivning har i nyere tid medført en udvikling, hvorefter friskolerne i højere grad er blevet omfattet af lovgivningens almindelige uddannelsesstrategier og en række detaljerede bestemmelser. Denne bog koncentrerer sig imidlertid om skolesyn og vilkår for friskolernes første 110 år og forfalder ikke til at beskrive friskolerne ud fra en aktuel dagsorden.

 

283 sider
Format 210x297 mm
ISBN 978-87-7153-370-5

Nr.:9788771533705

280,00 DKK

(inkl. moms)
stk.