Peter Rye Vadmand, Billedkommunikation – Parafraser


"Billeder kommunikerer og adskiller sig i den forstand ikke fra andre sprog.
Når vi skal beskrive en helt ny oplevelse for andre, er vi nødt til at bruge de ord, vi allerede kender. Billeder laves med andre ord ud fra andres billeder".

Bogen henvender sig først og fremmest til alle billed- og kunstinteresserede, herunder de, der blandt andet vil opleve mere om parafraser i billedkunsten.

Udover en indførelse i billedkunsten behandles kunstbetegnelserne kopi, plagiat, replik, pastiche og appropriering.

Parafrasen optager en vigtig, central plads i bogen ligesom farver, komposition, bevægelse, tableaux vivants, collage/assemblage, skulptur og billedmanipulation behandles i særskilte afsnit med en del kreative øvelser, som er samlet i afsnit bagest i bogen.

Bogen er på 160 sider og indeholder 240 illustrationer.
Format 22,5 x 27,5 cm.
Hardcover.
Nr.:9788771530414

290,00 DKK

(inkl. moms)
stk.