Silkeborg Bad
Hauptmann Kienitz beretning fra det tyske militære hovedkvarter 1943 - 1945. Om forholdene på den tyske værnemagts hovedkvarter og om generalerne Hermann von Hanneken (f. 1890) og Georg Lindemann (1884-1964). Walter Kienitz var i perioden 1943 - 1945 OzbV (Adjudantofficer) hos generalerne von Hanneken og Lindemann på Silkeborg Bad. Kienitz' beretning er den første fremstilling af forholdene i det tyske militære hovedkvarter under besættelsen. Bogen kommenterer endvidere stridighederne omkring den tyske ledelse i Danmark og skildrer hovedkvarterets afvikling i maj-juni 1945.
Endelig søges besættelsestidens voldsomme begivenheder indsat i et lokalhistorisk perspektiv gennem et rids af Silkeborg Bads historie.

ISBN 978-87-87643-94-8

Nr.:9788787643948

148,00 DKK

(inkl. moms)
stk.