Morten S. Jensen, Torben Thorsen, Esbjerg Flyveplads 1940 til 1945


 

Luftkrigen over Esbjerg 1939 til 1945


Den tyske brug og udbygning af Esbjerg Flyveplads med kortlægning og beskrivelser af øjenvidneskildringer, samt den nyeste viden fra arkivsøgninger.
Bogens beskrivelser er samlet og bearbejdet af førende danske militærhistorikere.


Besættelsestidshistoriskselskab for Esbjerg (BHSE) blev oprettet i forbindelse med, at den daværende Skov - og Naturstyrelse i 1989 indledte en landsdækkende kortlægning af de tyske bunker fra besættelsestiden. Foreningen dannede rammen om opgaven i Esbjerg-, Fanø- og Ribeområdet. Arbejdet blev endeligt færdigt i Esbjerg i 1995. Men man fortsatte indsamling af øjenvidneberetninger og arkivarbejde. Efterhånden kunne Esbjergs historie i årene 1940 – 1945 tage form. Der var flere tilløb og forberedelser til en bogudgivelse, men materialet blev lagt i mølpose p.g.a. ressourcemangel. I 2010 tilsluttede Morten S. Jensen sig foreningen, og sammen med Torben Thorsen besluttede vi os for ved hjælp af moderne hjælpemidler og hjælp udefra at færdiggøre den indsamlede viden til en bogudgivelse. Vi valgte at dele opgaven i to dele og begyndte med flyvepladsen og luftkrigen. Det er planen senere at udgive bind II, som omhandler hæren og krigsmarinen i Esbjerg, på samme måde med baggrund i materialer, der er indsamlet med bistand fra eksperter udefra.

104 sider. Format 21 x 29,7 cm
ISBN 978-87-91470-85-1

 

Nr.:9788791470851

230,00 DKK

(inkl. moms)
stk.