Sten Jacobsen, "Nu er jeg her altsaa ganske ene"


Asta Kofod 1876 - 1923

En mentalitetshistorisk undersøgelse af en kvindeskæbne i Stenløse
i industrisamfundets første fase.


Denne bog om Asta Kofod er historien om en Ditte Menneskebarnagtig kvindeskæbne i perioden før første verdenskrig. Den er baseret på en omfattende brevsamling samt erindringer og er først og fremmest tænkt som et mikrohistorisk forsøg på at reflektere over vores opfattelser og misopfattelser af os selv og fortidens mennesker.

Bogen er samtidig henvendt til lokalhistorisk interesserede på Stenløseegnen (Egedal kommune) samt til slægtshistorisk interesserede efterkommere af Knud og Hedevig (Søgaard) Jensen.

Historien om Asta Kofod indeholder en del materiale om det sociale liv i Stenløse, særlig i perioden 1895-1907. For de slægtshistorisk interesserede kan indholdsfortegnelsen og notehenvisningerne bruges til hurtigt at finde de relevante oplysninger og kilder om Knud og Hedevig Jensen samt deres tre børn.

ISBN 978-87-91470-86-8
284 sider. Format 15,5 x 23 cm


 

Nr.:978-87-91470-86-8

278,00 DKK

(inkl. moms)
stk.