English for Farmers and Gardeners

Grāmatas autore: Antra Kahr
Vai Jūs vēlaties kļūt par lauksaimnieku? Varbūt esat par to jau kļuvis? Varbūt strādājat kādā no zemēm, kurā runā angļu valodā? Varbūt Jūs aizraujaties ar puķu audzēšanu? Un kā jūs pazīstat garšaugus?
Ja uz kādu no šiem jautājumiem varat atbildēt apstiprinoši un vēlaties to darīt angliski, Jums palīdzēs šī grāmata, kas paredzēta angļu valodas apguvējiem, kuri interesējas par lauksaimniecību un dārzkopību un kuriem ir priekšzināšanas angļu valodā vidusskolas kursa apjomā.
 
Written by Antra Kahr
Would you like to become a farmer? Maybe you already are? Would you like to come to Latvia and go in for farming or gardening?  Do you have colleagues or workers speaking Latvian, and you would like to communicate with them in their native language?
If you can answer yes to any of these questions, the book can be of help to you.
ISBN 978-87-87643-59-7
Nr.:9788787643597

68,00 DKK 98,00 DKK

(inkl. moms)
stk.