Svend Illum Hansen, Jættestuebyggerne


Næsten 3000 megalitgrave findes stadig bevaret og fredet i det danske landskab. Det oprindelige antal var ti gange så højt. I 200 år er der foretaget undersøgelser og restaureringer med varierende indsats. En fredningslov blev indført i 1937.
En særlig indsats med vedligeholdelse af de danske megalitgrave startede i 1990. Restaureringsarbejdet er udført af få specialister, med varierende ressourcemæssige muligheder. Arbejdet med de store stengrave igennem 35 år har givet forfatteren mulighed for at studere, opdage og registrere flere af megalitgravenes konstruktive elementer, som omtales i denne bog.


Format 170x240 mm, hardback
170 sider
Illustreret med billeder og tegninger
ISBN 978-87-7153-126-8

Nr.:9788771531268

195,00 DKK

(inkl. moms)
stk.